Listă provizorie de lucrări

• Lista care urmează este reuniunea între o selecție de titluri foarte citate în literatură ([1] – [26]), și o enumerare (probabil incompletă) de lucrări ultime ([27] – [31]) alcătuită postum de doamna Veturia Chiroiu (fostă studentă și colaboratoare a Profesorului). • Doamnei Veturia Chiroiu i se datorează și versiunea inițială a biografiei Profesorului. • Această listă este completată cu câteva referințe monografice ([32] – [35]). • Sunt menționate în încheiere două articole despre Profesorul Liviu Solomon ([36], [37]).

Articole. Memorii

1. The one-dimensional problem for a thin elastic helicoidal shell, Prikladnaia Matematika i Mehanika, XVIII, 1, 43-54 (1954). [Problema unidimensională pentru un înveliș elastic subțire, delimitat de suprafața unui elicoid drept (minimal) raportat la liniile lui asimptotice.]

2. Despre ipoteza descompunerii stării de tensiune, Bul. ştiinţ. Acad. R.P.R., secţiunea mat. fiz., VI, 3, 523-540 (1954).

3. Despre teorema lui Friedrichs asupra extinderii operatorilor pozitiv-definiţi, Comunicările Acad. R.P.R., VI, 5, 627-634 (1956).

4. Despre condiţiile la limită naturale, Bul. ştiinţ. Acad. R.P.R., secţiunea mat. fiz., IX, 1, 107-120 (1957).

5. Funcții-potențial de deplasare pentru ecuaţiile echilibrului elastic, Bul. ştiinţ. Acad. R.P.R., secţia mat. fiz., IX, 2, 415 – 431 (1957).

6. În colaborare cu D. DRĂGHICESCU, Asupra utilizării transformărilor conforme în problema plană a elasticităţii pentru domenii dublu conexe, St. cerc. mec. apl., VIII, 4, 1115 – 1132 (1957); în limba rusă în Rev. de méc. appl., III, 2, 95 – 111 (1958).

7. În colaborare cu D. DRĂGHICESCU, O aplicaţie a algoritmului lui Schwartz în problema plană a teoriei elasticităţii, Comunicările Acad. R.P.R., VIII, 6, 583 – 588 (1958).

8. Funcţii-potenţial de deplasare pentru ecuaţiile dinamice ale lui Lamé, Comunicările Acad. R.P.R., VIII, 7, 647 – 653 (1958).

9. Sur les rapports entre les constantes de Prandtl, la rigidité géométrique à la torsion et la fonction de Green, Bull. Math. de la Soc. Sci. Math., et Phys., de la R.P.R., 2 (50), 3, 329-341 (1958); vezi şi Lettre à la rédaction, 2 (50), 4, 487- 488 (1958).

10. Despre încovoierea fără torsiune a consolei simetrice, Comunicările Acad. R.P.R., VIII, 10, 1011 – 1019 (1958).

11. Despre centrul de torsiune, Comunicările Acad. R.P.R., VIII, 11, 1113 – 1118 (1958).

12. Observaţii asupra încovoierii consolei solicitate excentric, Comunicările Acad. R.P.R., VIII, 12, 1135-1142 (1958).

13. Quelques remarques sur le problème du contact élastique, C. R. Acad. Sci. Paris, 250, 17, 2843 – 2845 (1960).

14. Tensorul lui Green pentru ecuaţiile lui Lamé, An. Univ. Bucureşti, seria șt. nat. mat. fiz., IX, 25, 171 – 177 (1960).

15. Unele observaţii în legătură cu o problemă a lui Hertz, Izv. Akad. Nauk SSSR, OTN Mehanika i Maşinostroienia, 3, 65 – 71 (1960).

16. In legătură cu problema lui Saint-Venant (I), Comunicările Acad. R.P.R., XI, 7, 807 – 814 (1961).

17. În legătură cu problema lui Saint-Venant pentru profile multiplu-conexe (II), Comuni-cările Acad. R.P.R., XI, 7, 815 – 820 (1961).

18. Despre gradul de arbitrar în determinarea funcţiilor lui Papkovici, Comunicările Acad. R.P.R., XI, 9, 1039-1045 (1961).

19. În legătură cu problema lui Saint-Venant (III), Determinarea gradului de torsiune şi a centrului de încovoiere a consolei cu ajutorul funcţiilor de torsiune, Comunicările Acad. R.P.R., XI, 11, 1315-1323 (1961).

20. În legătură cu problema lui Saint-Venant (IV), Determinarea gradului de torsiune. Exemple, Comunicările Acad. R.P.R., XII, 1, 7-17 (1962).

21. Some remarks on Saint-Venant’s problem, Arch. Mech. Stosowanej, 14, 5, 841-864 (1962); sinteză a memoriilor [15, 16, 19-20].

22. În colaborare cu I. Zamfirescu, Some approximate formulae and solutions in the contact problem for punches with a plane bounded non-elliptical basis, Proc. of Symposium IUTAM, Applications of the Theory of Functions in Continuum Mechanics, Tbilisi, sept. 17-23 (1963), (eds. Muskhelishvili N.I., Sedov L.I., Mikhailov G.K.), Vol.1, Nauka, Moskva, 1965, pp. 400–409.

23. Despre stabilirea formulelor lui Kolosov-Mushelishvili, An. Univ. Bucureşti, seria şt. nat., mat. fiz., XII, 40, 33-41 (1963).

24. Une solution approchée du problème du poinçon rigide à base plane bornée, convexe, non elliptique, C. R. Acad. Sc. Paris, 253, 1, 64 – 66 (1963).

25. Upon the geometrical punch-penetration rigidity, Atti Acad. Naz. dei Lincei, Rendiconti cl. sc. fis., mat. nat., serie 8, XXXVI, 6, 832 – 835 (1964).

26. Upon the paradoxal character of the solutions of Kelvin-Somigliana and Kolosoff – Mushelishvili in the plane elasticity, Atti Acad. Naz. Dei Lincei, Rendiconti, cl. sc. fis. mat. nat., serie 8, XXXVII, 1-2, 58-62 (1964).

27. D. Dumitriu, L. Munteanu, V. Chiroiu, L. Solomon, On the nonlocal theory of nanoindentation, Al 4-lea Simpozion Mecatronica, Microtehnologii și Materiale Noi, Univ. Valahia din Târgoviște, 7-8 dec. 2006, Revista Română Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică, pp. 31-36, (2006).

28. V. Chiroiu, D. Dumitriu, L. Solomon, On the nonlocal modeling of nanoindentation and nanocontacts, Research Trends in Mechanics vol.1, pp.33-54, Publishing House of the Romanian Academy (2007).

29. D. Baldovin, D. Dumitriu, V.Chiroiu, L. Solomon, On the elastic-plastic contact modeling, Research Trends in Mechanics, vol.2, Publishing House of the Romanian Academy (2008).

30. D. Baldovin, V. Chiroiu, L. Munteanu, L. Solomon, On the double couple radiation pattern for a slab-track system, Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science, 10(2), pp.151-156, (2009).

31. D. Popa, L. Solomon, V. Chiroiu, N.-D. Stǎnescu, C. Secară, On the uniaxial deformation of nonhomogeneous materials, Research Trends in Mechanics, vol.3, pp.320-334, Publishing House of the Romanian Academy, (2009).

Lucrări monografice

32. Elemente de statica solidului elastic, Bucureşti, Edit. Academiei, (1965).

33. Elasticité linéaire Publicată la editura Masson, Paris, (1968).

34. Elasticitate liniară. Introducere matematică in statica solidului elastic, Bucureşti, Edit. Academiei, (1969).

35. L. Solomon, M. Hocquemiller, Mathématiques appliquées et calculatrices program-mables: notation algébrique directe (TI 57, 58, 59), Masson Paris (1982). Lucrarea poate fi consultată acum în întregime pe Google Books.

Articole despre Liviu Solomon

36. L. Dinu, „Marele Profesor Liviu Solomon” – evocare inclusă în Capitolul scris pentru cartea „Pagini de Istoria Matematicii Românești”, Edit. Academiei, 2018. (Vol. 11 al Seriei „Civilizația Românească”.)

37. George Șt. Andonie, Istoria Matematicilor Aplicate Clasice din România, Edit. Academiei, București, 1971.

 

Ultima actualizare a paginii: 9 decembrie 2022

Această pagină web este protejată de Licența Creative Commons Attribution : Puteți copia și refolosi conținutul, cu condiția de a menționa ca sursă acest site web: liviusolomon.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s